Profesní kvalifikace

Zajišťujeme přípravná školení a absolvování vlastní zkoušky pro profesní kvalifikaci 68-008-E „strážný”. Profesní kvalifikace je jednou z podmínek pro působení v oblasti bezpečnostních služeb, a to na jakékoliv pozici.

Termíny vyhlašujeme pro minimálně tři uchazeče, spolupráci nabízíme jak ostatním subjektům působícím v oblasti bezpečnosti, tak jednotlivcům z řad uchazečů o zaměstnání. Působení u naší společnosti není podmínkou.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získávají účastnici Osvědčení o získání profesní kvalifikace přímo na místě. Toto není časově omezeno a má celoevropskou působnost. Termíny nejbližších zkoušek naleznete v sekci „aktuality”.

Kvalifikace