Certifikát o pojištění

Společnost High Security je samozřejmně pojištěna pro zvláštní případy a pojistné události.

Pojištění se vztahuje na škody vyplývající z provozní činnosti ostrahy majetku a osob a také na věci převzaté.

Certifikát o pojštění