Technické služby

Správu nemovitostí Vaší firmy nebo technické služby zařídíme kdekoliv v České republice (velká města jako Praha nebo Plzeň nejsou podmínkou).

Naše služby

Technické služby souvisí se správou nemovitostí a jejich údržbou. Jejich cílem je takové užívání nemovitostí, aby se v nich lidé cítili příjemně a byli v bezpečí.

Stálý pracovně bezpečnostní a protipožární servis a ochrana

  • požární ochrana a protipožární správa budov
  • komplexní zpracování organizační směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zpracování skript ke školení zaměstnanců o BOZP a PO
  • možnost provedení, popř. doplnění požadovaného označení rizikových míst (barevné, signalizační označení, veškeré informační tabulky apod.) v souladu s předpisy o BOZP a PO
  • zajištění proškolení pracovníků ostrahy na vlastní náklady
  • provádění preventivních požárních prohlídek celého areálu se zápisem do požární knihy
  • projednání zjištěných závad s určeným zástupcem

Údržba zeleně

Pro státní instituce i pro soukromý sektor provádíme údržbu zeleně:

  • řez stromů a keřů
  • kácení dřevin
  • sekání travnatých ploch rovinných i svažitých
  • rekonstrukci a údržbu parkových ploch, výsadbu stromů a keřů se záručním i pozáručním servisem

Zajištění venkovních úklidů a údržby vnitřních komunikací

V rámci předmětu svých činností poskytujeme veškeré služby spojené s údržbou a správou nemovitostí a budov, dále komplexní technické služby v oblasti úklidu vnitřních i vnějších ploch a komunikací.

Úklid sněhu a posyp

V zimním období, kdy není potřeba údržba zeleně, pak nabízíme v rámci správy nemovitostí úklid sněhu a posyp vnitřních komunikací. Na úklid sněhu a sypání komunikací máme vlastní techniku.

O výsledku zásahu je klient informován předem sjednaným způsobem.

Výjezdová skupina je podpůrným prostředkem pro služby fyzické ostrahy a pro převoz peněz a cenin.