Náhradní plnění

Náhradní plnění pro vaši firmu rádi zajistíme po celé ČR.

High Security s.r.o. také nabízí svým klientům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2, písm. b) zákona č.435 / 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci se ZPS a náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti říká, že každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat alespoň 4 % pracovníků se změněnou pracovní schopností (ZPS). V případě, že této kvóty nedosáhne, může tuto povinnost plnit náhradní plnění. Toto náhradní plnění spočívá v odebírání výrobků a služeb, či zadávání výrobních programů zaměstnavatelům (organizacím), zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců ZPS.

Jedná se o odvod peněžních prostředků do státního rozpočtu. V současné době je stanovena výše tohoto odvodu na 2,5 násobku aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství dle vyhlášky MPSV, a to za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností (ZPS), u kterého zaměstnavatel nesplnil stanovenou kvótu. Pokud máte o náhradní plnění zájem, rádi s vámi domluvíme podrobnosti.