Fyzická ostraha v uniformách či společenských oděvech

V rámci služby Fyzická ostraha nabízíme ostrahu veškerých bytových i nebytových objektů, staveb, parkovišť, skladů apod. Do oblasti strážní služby patří také evidence osob a vozidel, popřípadě pracovní náplň recepční, dále obsluha EPS, EZS a kamerových systémů klienta. Strážní služba není to jediné, co můžeme poskytnout. Máme bohaté zkušenosti s pořadatelskou činností v rámci nejrůznějších kulturních a sportovních akcí, včetně zajištění ostrahy a bezpečnosti v jejich průběhu. Na požádání klienta jsme připraveni při fyzické ostraze využít vlastních speciálně cvičených služebních psů.

Ostraha při společenských, kulturních a sportovních akcích

Naše společnost pravidelně poskytuje služby spojené s ostrahou různých akcí v rámci kulturního a sportovního života. Povaze a požadavkům klienta jsme připraveni přizpůsobit vhodný stejnokroj našich bezpečnostních pracovníků, kteří jsou součástí týmu vytvořeného přímo pro tyto účely. Standardně v rámci těchto služeb provádíme na místě:

  • prohlídky osob proti vnášení nepovolených věcí
  • ostrahu perimetru vyhrazeného místa
  • ostrahu VIP zón, pořadatelských prostorů a míst návštěvníkům nepřístupných
  • ostrahu parkovacích ploch, navigaci přijíždějích vozidel, informační službu
  • dohled nad dodržováním veřejného pořádku

a další související služby na základě požadavků organizátora akce.

Doručování zásilek osobám vyhýbajícím se převzetí

V případech, kdy se nedaří běžnou cestou doručit zásilku adresátovi, jsme schopni zjistit jeho současný pobyt a následně předat zásilku v co nejkratší lhůtě. Pokud se vám opakovaně nedaří doručit důležité zásilky, objednejte si u nás předání zásilek osobám vyhýbajícím se převzetí.

Služby recepčních a telefonních spojovatelek

Recepční služby zajišťujeme v administrativních budovách, státních institucích a všude tam kde to povaha činnosti klienta vyžaduje. Recepční služby v našem podání zahrnují evidenci návštěv, klíčové hospodářství, příjem pošty, obsluhu telefonní ústředny, informační činnost apod. Naši pracovníci mohou při plnění svých povinností používat služební stejnokroj, popřípadě společenský oblek.

Detektivní a pátrací služby

Specializovaný tým detektivů a pracovníků detektivní služby tvoří profesionálové s dlouholetými zkušenostmi, smyslem pro odpovědnost, loajalitu a diskrétnost. Pátrací a detektivní služby poskytujeme po celém území ČR a ve všech oblastech života. Patří sem nejen zajišťování informací a důkazních materiálů v obchodním styku, nebo při ochraně ekonomických zájmů, ale i v osobním životě. Vysoká procentuální úspěšnost při poskytování těchto služeb je dána stálým týmem detektivů, odpovídajícím technickým vybavením a profesionálním přístupem ke každému klientovi. Veškerá získaná dokumentace je předána zadavateli, popřípadě PČR. Máme dlouholeté zkušenosti při dokumentaci trestné činnosti v obchodních řetězcích a eliminaci organizovaných skupin pachatelů.

Výjezdové skupiny

Primární činností výjezdové skupiny je okamžitá reakce na přijaté oznámení z pultu centralizované ochrany o poplachovém stavu v střeženém objektu. Na místě samém provede výjezdová skupina kvalifikovaný zásah (zjištění příčiny poplachu, kontrola objektu, popř. zajištění pachatele trestné činnosti ve spolupráci s PČR).

O výsledku zásahu je klient informován předem sjednaným způsobem.

Výjezdová skupina je podpůrným prostředkem pro služby fyzické ostrahy a pro převoz peněz a cenin.

Převoz hotovosti a cenin

Doprovody při přepravě finační hotovosti a cenin zajišťují přímo k tomuto účelu vybraní pracovníci naší agentury, kteří procházejí pravidelnými fyzickými a psychologickými prověrkami, k výkonu služby využívají adekvátní výstroj a výzbroj. Jsou připraveni řešit nenadálé situace a především takovým předcházet s ohledem na ochranu majetku a zdraví všech osob.

Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

Kontrola dodržování léčebného režimu v době pracovní neschopnosti zaměstnanců je další službou, kterou lze oslovením naší společnosti získat. Kontrola nemocných zaměstnanců je jednorázová, popřípadě opakovaná v nepravidelných intervalech, na základě požadavků objednatele. Samozřejmostí je písemný zápis, jehož obsahem je mimo jiné jméno kontrolora, místo, čas a výsledek provedené kontroly. Naši pracovníci jsou vybaveni takovými prostředky, aby mohli průběh kontroly PN zadokumentovat pro účely dalšího řešení ze strany zaměstnavatele.

Pult centralizované ochrany (PCO)

Nabízíme dálkovou ostrahu objektu prostřednictvím elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), s napojením na pult centralizované ochrany (PCO) - střežení 24 hodin denně. Na tento pult centralizované ochrany jsou přenášeny informace ze střežených budov, kdy při detekci poplachu vysíláme výjezdovou skupinu k střeženému objektu, a kontaktujeme jeho majitele, popřípadě Policii ČR.

Stálá služba společnosti High Security s.r.o. (režimové nonstop pracoviště pultu centralizované ochrany - napojení na PCO) zajišťuje spojení mezi veliteli ochrany objektů v rámci společnosti (dispečer, výjezdová skupina).

Pult centralizované ochrany (PCO) se zásahem výjezdové skupiny pro byty, rodinné domy, obchody, administrativní a výrobní prostory využívá sofistikovaných systémů, které jsou nejmodernějším řešením svého druhu na českém trhu. Služby pultu centralizované ochrany pro Vaši firmu rádi zajistíme po celé ČR. Související služby k PCO:

  • Zajišťujeme monitoring vzdálených objektů prostřednictvím kamerových systémů, s možností náhledu ze strany zákazníka. Tyto systémy samozřejmě instalujeme a následně také spravujeme, včetně anylýzy pořízených záznamů.
  • Činnost výjezdových skupin může být využívána i pro patrolování objektů a jejich ostrahu, krátkodobé posílení fyzické ostrahy objektů při řešení nepředvídaných a incidentních bezpečnostních situací

Zabezpečovací a kamerové systémy

Poskytujeme ostrahu a ochranu majetku s využitím elektronického zabezpečovacího systému (EZS) nehledě na geografickou vzdálenost a povahu střeženého prostoru. V dnešní době jsme připraveni navrhnout řešení v podstatě pro každý typ objektu. Elektronické zabezpečení je tak vhodné nejen pro podnikatelské subjekty, ale i pro vlastníky nemovitostí všeho druhu (byt, rodinný dům, chata, garáž apod.) S připojením objektu k pultu centralizované ochrany (PCO) a okamžitým zásahem výjezdové skupiny k narušenému objektu, získáte komplexní službu vedoucí k minimalizaci škod na zdraví a majetku.

Instalaci elektronických zabepezčovacích systémů a souvisejících služeb můžete čerpat formou náhradního plnění.

Provádíme instalace a servis elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), elekt. protipožárních systémů (EPS) a kamerových systémů (CCTV).

Vypracování bezpečnostního auditus

Našim stávajícím i budoucím klientům nabízíme vypracovat bezpečnostní audit jednorázově, či v pravidelných intervalech. Účelem takového auditu je zhodnotit bezpečnostní situaci v daném místě, poukázat na případná rizika a navrhnout efektivní řešení s ohledem na co možná nejnižší ekonomické náklady.