​POZORNOSTI OSTRAHY NEUŠEL

ostraha High Security


Přilepšit si na úkor zaměstnavatele se rozhodl jeden z pracovníků výrobního areálu na Hořovicku. Při odchodu ze zaměstnání však neunikl pozornosti ostrahy, jejíž člen přistoupil ke kontrole batohu odcházejícího muže. Přes úvodní známky neochoty se jí nakonec podrobil. „Náš zaměstnanec tímto zabránil odcizení 4 zcela nových sad nářadí, v hodnotě přesahující částku 20.000 Kč,“ upřesňuje majitel společnosti High Security Martin Kotýk.

Zadržený muž se snažil zapírat, když tvrdil, že v krabicích má vlastnoručně vyrobené poličky do domácnosti. Když vyšla pravda najevo, ještě žádal ostrahu o shovívavost spočívající v propuštění jeho i zjištěného nářadí. „Vzorné plnění pracovních povinností, ostražitost a s tím spojené výsledky jsou pro našeho kolegu typické,“ doplnil Luděk Bednář, ředitel High Security a dodal,“ stejně jako v předešlých případech, čeká ho finanční odměna a poděkování.“

Postih pro nenechavce zůstane pro tentokráte v kompetenci zaměstnavatele, ale je zřejmé, že bude adekvátní míře provinění. Celá událost by měla být výstrahou pro všechny ostatní, kteří by snad chtěli svému osobnímu rozpočtu pomoci obdobným způsobem.