Jak přežít nejen teroristický útok - A. Šándor

A. Šándor vol. II

Představujeme knihu generála A. Šándora, která má být přiručkou pro každého kdo se nechce spoléhat na pomoc ostatních. Autor poukazuje na možná rizika spojená s každodením životem a přidává rady či doporučení jak těmto předcházet, popřípadě jak jednat pokud se naplní.